Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Châu Đình

nan-quyhop-thcschaudinh@edu.viettel.vn